english    romana
SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE
dispecerAlarma

Curs de specializare
DISPECER CENTRU DE ALARMĂ - Cod COR 121306


WestJob Training SRL organizează curs de specializare pentru: Dispecer Centru de Alarmă – Cod COR 541408 având la bază programa-cadru avizată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. (Programa_cadru_-_ Dispecer_centru_de_alarma.pdf)

Cursul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Autorizaţia seria AR nr 445 / 28.02.2013 cu o valabilitate de 4 ani. (autorizatie dispecer centru de alarma.pdf)

Programul este structurat într-un numar de 72 ore de pregatire din care 32 ore teorie şi 40 ore pregătire practică, iar cursurile se desfăşoară la sediul societăţii din mun. Arad, str. Peneş Curcanu, nr 28. În cazul în care se formează grupuri de peste 15 persoane, cursul se poate organiza şi în alte localităţi.

Cursul se va finaliza cu un examen în urma căruia absolvenţii vor primi un Certificat de absolvire, împreună cu un Supliment descriptiv în care vor fi înscrise competenţele obţinute în urma cursului. Certificatul este eliberat de M.M.S.S.F. şi M.E.C.

Competenţe obţinute în urma absolvirii cursului:

  • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
  • Aplicarea normele de protecţie a mediului
  • Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
  • Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de monitorizare
  • Identificarea situaţiilor în care sunt necesare intervenţiile la obiectivul monitorizat
  • Coordonarea acţiunilor echipajelor mobile
  • Întocmirea raportului sinteză pentru tura încheiată

Pentru relaţii şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la tel 0257/287792 sau email: office@westprotguard.ro sau protguard@rdsar.ro.

 
West Protguard

Sediul central: Arad, str. Barabas Bela, nr 29
Jud.: Arad
Tel: 0257 28 77 92
Tel/Fax: 0257 28 77 92
Email: arad@westprotguard.ro
Curs: Dispecer centru de alarma
Curs: Manager de securitate
Camera de Comert Industrie  si Agricultura Arad

Patronatul societatilor de securitate

Copyright 2010 West Protguard Transport Toate drepturile rezervate.
v 1.1.03